Masz konto? Rejestracja


Wątek zamknięty 
REGULAMIN: Forum
#1
Exclamation 
§ 1. WSTĘP

1. Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia użytkownika z jego przestrzegania.
3. Możliwość przeglądania zawartości Forum przysługuje wszystkim Użytkownikom, natomiast możliwość zamieszczania postów przysługuje Użytkownikom Zarejestrowanym.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 04-07-2018 roku.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

2.1 Zabrania się umieszczania prywatnych wiadomości.
2.2 Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać pornografii, treści rasistowskich oraz podobnych.
2.3 Reklamowanie innych stron oraz forów jest zabronione, a osoba która złamie tę zasadę zostanie ukarana.
2.4 Zabrania się nadużywanie emotikonek oraz spamować na shoutboxie.
2.5 Nie wolno  pod żadnym pozorem wywoływać nie potrzebnych kłótni na forum.
2.6 Na forum obowiązuje kultura językowa i pisownia że zgodnością polskiego języka.
2.7 Przed napisaniem posta należy się upewnić że napisałeś w dziale przeznaczonym do tego.
2.8 Nie wolno tworzyć multikont na forum.
2.9 Jeśli Twoja wypowiedź nie wnosi nic do konwersacji to unikaj bez sensownej wypowiedzi.
2.10 Do każdego artykułu wziętego z internetu nakazuje się podanie adresu strony i autora.

§ 3. SYGNATURA I AWATAR

3.1 Sygnatura nie może być większa niż 600 pikseli szerokości oraz 300 pikseli wysokości.
3.2 Awatar może mieć maksymalnie 100x100 pikseli.
3.3 Sygnatura nie może w żaden sposób łamać regulaminu.

§ 4. PUNKTY REPUTACJI

+  Można otrzymać:

+ Za pomoc innym.
+ Za podsunięcie pomysłu.
+ Za pomoc w rozwoju sieci.
+ Za starania.

- Można otrzymać:

- Za obrażanie.
- Za Przeklinanie.
- Za działania na szkodę sieci.
- Za pisanie nie prawdy.


§ 1. INTRODUCTION

1. Every registered user is obliged to comply with the regulations.
2. Ignorance of the regulations does not absolve the user from its observance.
3. All Users have the option of viewing the content of the Forum, while the option of posting is granted to Registered Users.
4. These regulations are effective from 04-07-2018.

§ 2. RULES FOR USING THE FORUM

2.1 It is forbidden to place private messages.
2.2 Under no circumstances may pornography, racist content or similar be placed.
2.3 Advertising of other websites and forums is forbidden, and a person who breaks this rule will be punished.
2.4 It is forbidden to abuse emoticons and spam on shoutbox.
2.5 Under no circumstances should you induce unnecessary quarrels on the forum.
2.6 The language and spelling culture obliges the forum to conform to the Polish language.
2.7 Before writing a post, please make sure that you wrote in the section dedicated to this.
2.8 Do not create multi-accounts on the forum.
2.9 If your statement does not contribute to the conversation, avoid it without a meaningful statement.
2.10 For every article taken from the internet, it is required to provide the website address and author.

§ 3. SIGNATORY AND AWATAR

3.1 The signature can not be larger than 600 pixels wide and 300 pixels high.
3.2 The avatar can have a maximum of 100x100 pixels.
3.3 The signature can not break the rules in any way.

§ 4. REPUTATION POINTS

+ You can receive:

+ For helping others.
+ For suggesting an idea.
+ For help in network development.
+ For your efforts.

- You can receive:

- For insulting.
- For Swearing.
- For acting to the detriment of the network.
- For not writing the truth.
Wątek zamknięty 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości